Hur säkert kan ett hem bli?

Kassaskåp, larm, vaktbolag, vakthund. Det finns många sätt på vilka ett hem kan göras säkrare. Och visst är det bra att ta hjälp av både modern och gammal beprövad teknologi för att skydda sitt hem och sina ägodelar. Men det finns också andra metoder, som är mycket effektiva.

Under många år minskade antalet bostadsinbrott, men 2014 vände trenden uppåt igen. Andelen inbrott som klaras upp av polisen är också mycket låg i många delar av Sverige. Detta får till följd att många svenskar försöker skydda sig mot inbrott på olika sätt.

För även om inbrotten har ökat en aning de senaste åren så har antalet totalt minskat sedan 80-talet. En viktig anledning till detta är att säkerhetstänkandet har blivit mer utbrett. Redan för sju år sedan fanns det mellan 150 000 och 200 000 villalarm installerade i Sverige, och kunskaperna om andra säkerhetsåtgärder, som säkerhetsdörrar och godkända lås, har också ökat. Till skillnad från ett larm kan en säkerhetsdörr eller ett mekaniskt lås inte kopplas ur. Därför är det ett bra komplement. Ju fler former av skydd som man kombinerar, desto mindre blir risken för att man ska utsättas för ett inbrott.

Larmsystem

Ett larmsystem kan vara anslutet till en larmcentral, eller ett s.k. lokallarm. Ett lokallarm fungerar framför allt avskräckande, med ljud, ljus och andra effekter. Ett larm som är anslutet till en larmcentral kan ha liknande funktion, men framför allt gör det att larmcentralen kontaktas, och i sin tur kan kontakta polis eller vaktbolag.

Generellt gäller att det är bättre med larm som är anslutna till en larmcentral än med lokallarm, eftersom de leder till en åtgärd. Vilken typ av larm man bör välja beror dock på var bostaden är belägen, samt hur den är inrättad. Om bostaden ligger ensligt till gör ett lokallarm inte mycket nytta, men om man däremot bor i en by som ligger långt från polis och väktare, då kan ett lokallarm vara bättre eftersom det varskor grannarna. Det är också viktigt att välja ett larm som inte kan utlösas av husdjuren, om de är kvar hemma.

Andra åtgärder

Allt handlar dock inte om vilket larmsystem man har installerat. Det finns också andra åtgärder som minskar risken för inbrott. En sådan är att få huset att se bebott ut även när man är bortrest. Detta kan man göra genom att sätta timer på några lampor, radion, tv:n eller andra elektriska apparater.

Prata också med grannarna. De kanske kan tömma brevlådan när du är bortrest, och också hålla ett öga på huset. Erbjud dig att göra detsamma när grannarna är bortresta, och notera gärna om obehöriga verkar visa intresse för huset. Ofta rekognoscerar tjuvar i området innan de gör ett inbrott, och om de känner att de har ögonen på sig kommer de att avstå från att bryta sig in just där.

Svaret på frågan som ställs i rubriken är att ett hem kan bli säkrare än de mekaniska och elektroniska skydd det utrustats med. Frågan är dock om ett hem kan bli säkrare än de ”mjuka” säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda det.

 
Vatten, water, aqua

Vatten, water, aqua

Vatten i hemmet både är en trygghet och en kostnad

Vatten kan vara en fara, inte minst i hemmet som är fullproppat med hemelektronik av olika slag.

 
En hund för ökad säkerhet

En hund för ökad säkerhet

Vakthundar används över nästan hela världen.

Flera populära hundraser har ursprungligen avlats fram för att användas som vakthundar.

 
Att välja larm

Att välja larm

Det är mycket att tänka på för den som ska installera ett larmsystem i sitt hem.

Vi har därför satt samman en guide, som gör det lättare att undvika de värsta fallgroparna.