Att gå igenom en skilsmässa är jobbigt, både emotionellt, socialt, praktiskt och även juridiskt. För en bibehålla en god relation och undvika framtida konflikter är det klokt att anlita en advokat vid bodelningen. Då kan både parter känna sig trygga med att det gått rätt till.

Skilsmässa skapar många känslor. När ni då ska dela upp ert bohag kan det vara svårt att göra det på ett långsiktigt bra sätt. Har ni gemensamma barn är det också viktigt att både föräldrarna känner sig nöjda och inte baktalar den andre föräldern. Därför är det smart att ta hjälpa av Advokat Novum som har stora erfarenheter av bodelning vid skilsmässa.

Ta hjälp med bodelningen

I Sverige skiljer sig ungefär 24 000 par om året.

– Vi ligger någonstans på 2 000 skilsmässor per månad, säger Tomas Johansson, statistiker på SCB till SVT.

Vissa par klarar att göra bodelningen på egen hand och har även i framtiden en bra relation. Men det är långt ifrån alla. Genom att anlita en advokatfirma som Novum minskar ni risken för att någon av er känner sig missnöjd. Ju mer pengar och egendom ni har, desto viktigare är det att allt går rätt till. Har ni barn är det oerhört viktigt att förebygga problem. Fokus vid skilsmässan måste vara vad som blir bäst för barnen, vilket blir lättare när ni tar hjälp av en neutral jurist som arbetar för att skilsmässan ska bli så konfliktfri som möjligt.

Har det förekommit någon form av misshandel i förhållandet är ni som par inte “jämställda”. Om du går igenom en skilsmässa efter misshandel är det klokt att låta en advokat hjälpa till med bodelningen. Då blir ni som parter jämställda och bodelningen blir rättvis.