I detta inlägg går vi igenom hur man kan både skydda sig själv, sitt hem och sina anhöriga. Ibland finns det inte tillräckligt med polis och man måste försöka tänka på nya sätt, dessutom kan det ibland vara så att den största faran i hemmet är att man faller och slår sig, och hur skyddar man sig mot det?

bostadI SvD kan vi läsa hur polisen i princip inte hinner med alla inbrott som begås runt om i Sverige och kanske främst i alla städer, där inbrotten ökar markant på särskilt sommar och vinter. I artikeln kan vi läsa hur en kvinna som upptäckt att ett inbrott skett i hennes hus inte får hjälp av polisen förrän nästa dag. Så hur ska hon jobba för att skydda sig, är det kanske bättre med ett larm som bevakar huset?

Det finns många sätt att skydda sig på, något som många inom både kommun och landsting använder som skydd är personlarm. Detta inte för inbrott men för hotfulla patienter och anhöriga. Särskilt i Malmö är gängkrig vanliga, med knivskurna och skottskadade patienter som följd. Inte sällan vill dessutom kompisar till den sårade följa med in och det kan lätt bli hotfull stämning om så inte sker, gärna om det är knark eller alkohol inblandat. Ja det kan verka lite överdrivet och knasigt, men det behövs faktiskt skydd, i alla fall på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Så här skyddar personalen sig:

  • Väktare från klockan 15
  • Ordningsvakt från klockan 21
  • Tolv övervakningskameror
  • Skyddsglas för personalen
  • Strategiskt utplacerade säkerhetsknappar
  • Säkra utrymningsvägar
  • Alla bär på ett personlarm

Ja det är en ganska hotfull värld vi lever i, kanske för att den är så pass kryddad av sociala orättvisor och klyftor, präglad av arbetslöshet och hopplöshet. Hur man än väljer att skydda sig är det mer än ett måste än ett val med tanke på dagens klimat. Sorgligt men sant.

Annat skydd i hemmet

Äldre par studsmattaI GP kan vi läsa om hur kommuner beviljar trygghetslarm för en viss månadskostnad till den enskilde som behöver det, men att dessa är kopplade till fasta telefonnätet är inte superbra, ifall nätet slås ut till exempel. När telefonen så inte fungerar är det ingen som vill ta ansvar för de äldre med trygghetslarm och deras säkerhet. Trygghet i hemmet är ju något vi allt för ofta tar för givet, ibland är det ju inte en utomstående inbrottstjuv som är faran utan vi själva med våra svaga hjärtan, benägenhet att falla och göra oss illa samt tappa balansen på de mest olämpliga ställen i huset. Alla kan och bör helt enkelt inte bo ensamma utan i alla fall något sorts trygghetsskydd, något som är möjligt att få med ju trygghetslarm, om dessa faktiskt fungerar och går att larma med, vill säga.

Hur vi väljer att skydda oss själva är en sak, men sedan är det en annan hur vi väljer att skydda våra nära och kära, våra mammor och pappor inte minst. Med bra assistans kan vi inte bara bistå en anhörig som behöver hjälp i vardagen men även ge denne ett skydd, ett lugn och personlig anpassad assistans. Via http://www.assistanskompaniet.se/ finns mer information.