Hör du till dem som haft oturen att drabbas av en olyckshändelse och fått avslag när du begärt ersättning från försäkringsbolaget? Du är inte ensam. Dina chanser att vinna mot försäkringsbolaget ökar ordentligt om du anlitar en advokat för att hjälpa dig.

Försäkringar är en av väldigt få saker människor betalar för i förhoppningen att de aldrig egentligen ska behöva användas. De är ju trots allt till för att täcka kostnader som uppstår i samband med olika olyckshändelser. Om du har otur och olyckan trots allt är framme vill du dock lita på att försäkringen träder i kraft som ett skyddsnät. Tyvärr är det inte alltid så. Det kan uppstå situationer där du behöver en advokat mot försäkringsbolag för att få ut din ersättning.

Ibland svårt att få rätt mot försäkringsbolag

Försäkringsbolag är ju vinstdrivande verksamheter, det är därför inte förvånande att de försöker hitta ett sätt att slippa betala ut ersättning om du skulle drabbas av någonting. Det finns mängder av exempel på människor som hamnat i tvist med sina försäkringsbolag, även i fall där det varit tillsynes uppenbart att de borde fått ersättning. Sveriges Radios program Kaliber gjorde för några år sedan ett helt avsnitt om hur svårt människor som drabbades av whiplash-skador ibland hade att få ut ersättning för sina skador. Många av de drabbade som figurerar i programmet fick vänta många år innan de fick rätt mot sina respektive försäkringsbolag. Ett exempel på en historia om en tvist med ett försäkringsbolag som fick ett lyckligt slut rapporterades för några år sedan av Aftonbladet. Karl som föddes med epilepsi fick ingen ersättning från sitt försäkringsbolag när hans läkare konstaterade att han bara kunde jobba halvtid. Han anlitade en jurist och stämde försäkringsbolaget, det slutade med att han fick en ersättning på 2,5 miljoner. Den historien slutade lyckligt, det gör det inte alltid. Många experter menar att det råder ett ojämlikt styrkeförhållande mellan den enskilde och försäkringsbolagen.

En advokat kan hjälpa till

En advokat kan hjälpa dig att navigera bland de snåriga klausuler och villkor som din försäkring innehåller. På så sätt ökar dina chanser att få ersättning om du fått avslag. En advokat kan hjälpa dig:

  • Avgöra om du överhuvudtaget har möjligheten att vinna
  • Värdera din bevisföring
  • Komma fram till en rimlig ersättningsnivå