Det är mycket att tänka på för den som ska installera ett larmsystem i sitt hem. Vi har därför satt samma en guide, som gör det lättare att undvika de värsta fallgroparna.

Det värsta man kan göra när man köper och installerar ett larmsystem är att välja ett som inte fungerar i det egna hemmet. Det finns flera tänkbara exempel på vad som skulle kunna gå fel:

  • Man köper ett lokallarm, som bara låter, fast man bor så ensligt att det inte finns någon i närheten som kan reagera på ljudet.
  • Man installerar ett larmsystem med rörelsedetektorer som är för känsliga, så att de utlöses av katten eller av andra husdjur.
  • Man köper ett larmsystem av en dörrförsäljare, utan att veta vad som gäller när det kommer till service och uppgraderingar av systemet.
  • Man köper ett larm som är kopplat till en larmcentral, utan att veta vilka åtaganden larmcentralen har om någon skulle bryta sig in i ens hem.

Vi rekommenderar larmsystem som är anslutna till en larmcentral, där personalen kan varsko väktare eller polis om någon bryter sig in i hemmet. Det är alltid bättre med någon form av åtgärd när larmet går. Ett lokallarm, som bara verkar avskräckande med ljud och ljus, kan förvisso avskräcka inbrottstjuvar, men inte så mycket mer – framför allt inte om huset är ensligt beläget.

Det handlar dock inte bara om hur larmsystemet larmar, det handlar också om vilka sensorer som ingår i systemet, vilket avgör vad som utlöser det.

  • Vibrationslarm larmar när någon bryter sig in.
  • Magnetlarm monteras på en dörr, ett fönster eller något annat som kan öppnas, och utlöses när kontakten bryts, alltså när någon öppnar fönstret eller dörren.
  • Rörelsedetektorer reagerar på rörelse och kroppsvärme.
  • Glasdetektorer reagerar om en ruta krossas.

Vanligen kombinerar man flera typer av sensorer. Det är bra att välja ett system som kan skräddarsys efter förhållandena i den byggnad som ska skyddas. Vanligast är att kombinera rörelsedetektorer med magnetkontakter, men även andra kombinationer förekommer. Det finns också olika typer av specialsensorer, som reagerar på exempelvis vatten eller rök.

Olika larmavtal

Larmsystemet kan köpas antingen komponent för komponent, eller i form av ett paket, som dock ofta måste kompletteras med vissa komponenter för att skapa en lösning som passar den byggnad som ska larmas. Om larmet ska kopplas till en larmcentral tillkommer en avgift för detta. Vanligen är avgiften mellan 80 och 300 kronor i månaden. Dessutom kostar larmenheten för det mesta pengar, men detta varierar. Larmavtal fungerar ungefär som abonnemang på mobiltelefoni – hos en del operatörer behöver man endast betala månadsavgiften.

Man bör dock inte stirra sig blind på vad det kostar, utan också på vad som ingår. Svenska stöldskyddsföreningen rekommenderar att man kontrollerar vissa saker innan man låter installera ett larm. En sådan sak är att centralenheten, sändaren och strömförsörjningen placeras så att den inte kan upptäckas av obehöriga, och att det finns reservkraft för tolv timmars drift om ett strömavbrott skulle inträffa.

Om du tycker att det verkar krångligt att larma av och på, låt det inte avskräcka dig från att installera ett larmsystem. Det finns system för alla nivåer av tekniskt kunnande. De allra enklaste fungerar så att man larmar på när man låser ytterdörren.