Det är svårt att säga när människan tämjde de första vargarna, som blev förfäder till våra dagars hundar. Däremot är de flesta arkeologer säkra på varför detta skedde. Vargarna kunde hjälpa människan med två viktiga uppgifter: jakt och vakthållning.

Vargen är, precis som människan, ett flockdjur. En varg kommer därför att markera när någon som inte tillhör flocken närmar sig. Genom att tämja vargar fick människorna dem att inkludera sina hussar och mattar i flocken, och vargarna, eller om man så vill de första hundarna, markerade mot de som inte tillhörde flocken.Skylt vakthund

Än idag är detta mycket användbart. Vakthundar används över nästan hela världen, och flera populära hundraser har ursprungligen avlats fram för att användas som vakthundar. De kan ha haft som uppgift att både upptäcka inkräktare och rovdjur och skrämma bort dem – detta har varit boskapsvaktande hundars uppgift – eller bara att göra människor uppmärksamma på inkräktaren. Det senare gäller för hundar som är för små för att kunna skrämma bort rovdjur eller andra inkräktare. I den senare kategorin finns hundraser som keeshond och tibetansk terrier. I kategorin hundar som är större hittar man raser som rottweiler, dobermannpinscher och schäfer. Vissa av dessa raser var ursprungligen jakthundar, eller avlades fram för att användas till alla möjliga sysslor på gården, men blev med tiden mer utpräglade vakthundar.

Vakthundar idag

För många är kanske ordet vakthund förknippat med skumma skrotupplag i amerikanska filmer, där det springer runt en vilt skällande hund. Men en hund kan vara behjälplig med att skydda alla typer av egendom. Det är t.ex. inte en tillfällighet att många vaktbolag använder hundar.

Tack vare sitt överlägsna luktsinne, och sin instinkt att reagera på främmande individer, fungerar hundar som ett extra larm. Hunden kan dessutom gå till attack mot inkräktaren. Detta är kanske inte att rekommendera i ett hem, där inkräktaren kan vara en beväpnad inbrottstjuv. I en trädgård eller en hage är det dock bra om hunden kan skrämma bort vargar eller andra djur som går till attack.