Säkerhet kan handla om många olika säker. En viktig aspekt är att skydda sin egendom mot skador av olika slag. Faktum är att de fyra elementen kan ställa till med en hel del skada om det vill sig illa. Det gäller inte minst vatten.

Om man drabbas av en översvämning i källaren kan det kosta upp till en halv miljon att åtgärda skadorna. Enligt försäkringsbolaget Trygg-Hansa är snittkostnaden dock lägre för bolaget – ungefär 50 000 kronor. Som husägare får man dock betala en självrisk, som kan variera beroende på vilken försäkring man har. Om man hinner rädda sitt lösöre, och pumpa ut vattnet innan skadorna blir för stora, kommer man undan med den mindre summan. Men om man är bortrest när översvämningen inträffar kan det bli dyrt, framför allt om källaren är inredd, eller om vattnet hinner sprida sig till bostaden.

Minska riskerna

Det finns dock många saker man kan göra för att minska risken för att drabbas av översvämning i källaren. En del av åtgärderna är enkla, andra är mer avancerade.

  • Se till att det inte finns löv, grenar eller skräp som kan blockera avloppsbrunnar eller takrännor.
  • Kontrollera att alla takpannor ligger där de ska. Lösa takpannor riskerar att blåsa av taket, eller orsaka läckor.
  • Lutningen är viktig för att förhindra översvämning. Marken ska luta bort från huset, inte in mot det. Det här kan vara dyrt att åtgärda, men det är en av de viktigaste saker man kan göra för att skydda sig.
  • Välfungerande dränering är också ett viktigt skydd mot översvämning.
  • Kontrollera isoleringen på husgrunden, så att den inte kan släppa in vatten.
  • Om inte stuprören på huset är anslutna till dagvattensystemet – led ut vattnet en bit från huset med dräneringsslangar.

Andra åtgärder att vidta är att flytta upp lösöre från källaren, eller att ställa sina saker på brädor eller annat, för att minska risken att de skadas vid en översvämning. Fler bra råd finns i den här artikeln.