Många av oss sitter nog om kvällarna och nätterna och funderar över hur det egentligen står till med möglet i krypgrunden och vinden, men kanske är det lite som tandläkaren. Vi vet att vi borde gå, men har vi väntat för länge? Den som tar förnuftet till fånga inser nog ändå att en besiktning blir billigare och bättre än när den stora skadan redan är skedd.

Få saker är nog så bedrövande att inse efter ett husköp som svartmögel och dolda fel. Kanske är det ändå en husköpares största mardröm. En ordentlig besiktning är av högsta vikt, och är det inte för att du ska köpa ett hus så kan det vara god tid att besiktiga. Mögel kan vara mycket giftigt och ju längre du väntar desto större och mer omfattande kommer saneringen kunna bli. waterproof-stockholm.se besiktigar och sanerar mögel och är en bra och pålitlig aktör.

Svartmögel, vitmögel och hussvamp

Många tror att mögelskador är synliga för blotta ögat och att det bara är att ringa saneringsbyrån när man upptäcker skadorna. Dessutom är det en vanlig uppfattning att en allmän besiktare kan upptäcka mögelskador. Tyvärr visar många exempel motsatsen, mögelskador är alltså något som bäst upptäcks med hjälp av experter på området. De vet nämligen exakt var mögel kan etablera sig. Har man otur kommer det inte heller täcka på försäkringen. Hittar man vitmögel är det också ett tecken på att det finns mer mögel i närheten.

Dessutom förekommer hussvamp, något som rekommenderas att undersöka minst två gånger om året. Äkta hussvamp är en farlig svamp som har otroligt hög tillväxtstyrka. Äkta hussvamp växer i det fördolda och kan vara mycket svår att upptäcka innan det är för sent.

Mögelskador är tyvärr även vanliga på arbetsplatser. I Flogsta krävde facket att de anställda skulle evakueras efter att man under lång tid klagat på mögelskador i fastigheten. Dessutom vill man nu genomföra hälsokontroller för de anställda. I Arboga fick några äldre evakueras efter att man hittat omfattande mögelskador. Skadorna var så pass illa att man blev tvungen att riva tvättstuga och kök, skriver magazin24.