Att ta hand om och renovera fasaden med jämna mellanrum är viktigt för att huset ska ha ett bra skydd mot yttre påfrestningar. Ta för vana att inspektera fasaden varje sommar för att kunna upptäcka skador i tid. Om du renoverar fasaden kan du samtidigt passa på att renovera tak eller tilläggsisolera.

Fasadrenovering av ditt hus är en nödvändighet. Det spelar ingen roll om du har puts, tegel eller trä du bör se över fasaden med jämna mellanrum. Att göra en fasadrenovering skyddar huskroppen och gör även att huset ser fint ut. Om du har skador i fasaden som du inte tar hand om och åtgärdar kan det i värsta fall få förödande konsekvenser. En renovering består i att tvätta, laga skador och måla om.

Om du gör stora ändringar på fasaden kan bygglov krävas

Om din fasad är i bra skick när den ska renoveras kan det räcka med enklare åtgärder. Om den gamla fasaden behöver ersättas med en helt ny är det ett mer omfattande arbete. Det som du ska komma ihåg är att oftast om du ska göra nya saker eller förändringar i fasaden kan du behöva ansöka om bygglov.

Inspektera din fasad varje sommar

Stylish,House,With,Garage,And,Cobblestone,Driveway,,OutdoorsNär du har renoverat din fasad ska du ta för vana att inspektera den regelbundet. Sommaren är bästa tiden att se hur fasaden mår. Om du har en putsad fasad kan du leta efter sprickor, fukt, putssläpp och missfärgningar. Missfärgningar kan du enkelt tvätta bort själv. Kontrollera även stuprännor och hängrännor när du ändå är på gång. Om de läcker eller är fulla med skräp gör de inte sitt jobb och det kan leda till skador på fasaden.

Checklista för din fasad:

  • Titta efter missfärgningar, och skador på puts eller brädor.
  • Kontrollera stuprör och hängrännor
  • Kolla att dina fönster är täta
  • Håll växtlighet på lagom avstånd från fasaden.

Håll växtlighet borta från huset

En sak som många slarvar med är växtligheten kring huset. Det är varken bra för fasaden eller sockel att ha buskar och klängväxter i direkt anslutning till huset. Växtlighet är också ett bra skydd för skadedjur och dem vill du inte ha i närheten av huset.