Att ha vatten i hemmet är viktigt för att kunna leva ett drägligt liv, det är något vi tidigare skrivit om och några som nu i dagarna fått känna på hur det är att leva utan vatten är invånarna i göteborgska Partille – på grund av ett okänt fel har nämligen strömavbrott skett vilket i sin tur lett till att vattenpumparna i området stannat upp.

vatten-kranI Göteborgs Posten står att läsa om hur man i Partille idag står utan vatten och att det enligt kommunen nu pågår en felundersökning till varför detta skett och för att sakteligen få igång vattentillförseln igen. Till tidningen säger man bland annat att man arbetar febrilt med att lösa problemet och vad man kan se är att det hela förmodligen beror på ett fasbortfall som orsakat strömavbrott som i sin tur slog ut styrningen av vattenpumparna. Något som är problematiskt eftersom att vad som vanligtvis händer i Partille är att vattnet pumpas från en reservoar men i och med bortfallet av pumpsystemet så slutade också reservoaren fyllas – vilket resulterat i att flertalet hushåll nu står utan vatten.

Undersöker hur fasbortfallet skett

Vad man nu är i full färd med att undersöka är hur själva fasbortfallet skett och vad det beror på för att hindra liknande situationer i framtiden. Det man kan se är att man har goda chanser att sätta igång vattentillförseln under eftermiddagen, vad man dock måste ta hänsyn till är att reservoaren måste fyllas på igen. Det betyder att vattentrycket under eftermiddagen kommer vara lågt och det är något man väntar pågå fram till kvällen. Dock har man från kommunens sida ordnat så invånarna kan få tag i fräscht vatten genom att sätta upp två brandposter.