Fenomenet prepping har blivit allt vanligare och nu storsatsar Kalmar- och Kronobergs län på att lära ungdomar om krigsberedskap – i en hel vecka kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hålla utbildningar, informationsmöten och workshops på detta tema.

Har du koll på hur du ska agera i en krissituation och vad kan du egentligen om prepping och krisberedskap? Om du är ung, inte har koll och befinner dig i Småland kan du få reda på detta väldigt enkelt, nämligen genom att delta i krisberedskapsveckan som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, anordnar för tredje året i rad för alla kommuner i Kalmar och Kronobergs län. Så om du någonsin funderat över vad som händer ifall hela landet blir strömlöst, hur man ska skydda sig i torka och skogsbrand eller vad som händer om Sverige blir indraget i krig så är det nu du får reda på detta.

Många frivilligorganisationer håller föreläsningar och utbildningar

Under veckan kommer frivilligorganisationer såsom Civilförsvaret, Hemvärnet, Röda korset och Försvarsutbildarna att dela med sig av sin kunskap och rika sig främst mot unga. Bland annat kommer det hållas en föreläsning om prepping i Växjö skriver Sveriges television och i Kalmar hittas en utställning om krisberedskap på stadens stadsbibliotek. Vad som är speciellt med årets upplaga av krisberedskapsveckan är att man skarpt vinklat temat för att tilltala unga. Bland annat visas en katastroffilm på temat ”fiction vs reality” som sedan följs av ett föredrag med en av kampanjens krisberedskapsansvariga där man bland annat tar upp vad en kris innebär och vad man kan göra själv för att skydda sig.

Här är tips på saker du bör ha vid en krissituation:

  1. Säkerställ att du har broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” vilket är en komplett guide för vad du ska ha koll på vid en krissituation
  2. Ha extra vatten i dunkar hemma, räkna tre liter per vuxen och dygn.
  3. Ha konserverad mat hemma och tillgänglig.
  4. Bunkra upp med filtar och sovsäckar.
  5. Ha extra stearin- och värmeljus samt tändstickor.
  6. Spritkök med alla tillbehör.
  7. Ficklampa eller annan batteridriven belysning.
  8. Extra batterier.
  9. Batteridriven radio.
  10. Drivmedel