Få saker är så integritetskränkande som när en okänd person tar sig in i ens hem. När dessutom saker stjäls till stora värden blir känslan av intrång hos den drabbade ännu större. En hemförsäkring kan inte skydda din integritet men den minimerar den ekonomiska skadan vid ett inbrott.

“Moderna inbrottslarm och högupplöst kameraövervakning avskräcker i många fall inbrottstjuvarna som istället går vidare med ett enklare mål.”

Antalet inbrott i landet har ökat under de senaste åren. Orsakerna är många. Människor rör sig mer och stannar borta i längre perioder från sina hem än de gjorde förr. Då våra liv ställer större krav på vår omgivning även när vi är lediga, så har sommarstugor idag ofta en mycket mer påkostad teknisk utrustning än det som var fallet för bara tio eller tjugo år sedan. Lägg därtill att polisen inte har manskap nog att prioritera just inbrott före andra brott så uppstår en miljö som är väldigt attraktiv för inbrottstjuvar. Det finns såklart väldigt mycket som kan göras för att minska risken för inbrott. Moderna inbrottslarm och högupplöst kameraövervakning avskräcker i många fall inbrottstjuvarna som istället går vidare med ett enklare mål. Skulle oturen ändå vara framme så kan det vara bra att veta att en hemförsäkring är det bästa skyddet mot ekonomisk förlust vid ett inbrott.

Hemförsäkringen ersätter den som drabbats av inbrott

En hemförsäkring är det bästa skyddet mot ekonomisk påverkan vid ett inbrott. Hemförsäkringen täcker, så länge det kan påvisas att den drabbade varit i besittning av de stulna sakerna, allt som stulits till marknadsvärdet. Tanken är att den drabbade inte skall lida någon ekonomisk skada alls. Även om det gäller att vara aktsam på vilka villkor som gäller just din hemförsäkring så är det ingen underdrift att hävda hemförsäkringen som bästa skydd mot ekonomisk påverkan för den som drabbas av ett inbrott.